Suzhou Water City
Oil on Canvas
20" x 24"
Suzhou...